Bokus

Filformat digitala böcker

Uppdaterad

Varje digital bok som köps via Bokus är unik och får en så kallad vattenstämpel med ditt ordernummer.  Det är ett sätt skydda upphovsrättsligt material. Vattenmärkningen påverkar inte filformatet och försvårar inte nedladdning eller användning av filen.

Kopiering av boken får bara ske för privat bruk och du är själv ansvarig för att e-boken inte sprids vidare till annan användare.

Vattenmärket visar att e- eller ljudboken som laddats ner tillhör dig och finns där för att förhindra förbjuden kopiering och spridning av de digitala böckerna.

Skulle din e- eller ljudbok hamna på avvägar, t ex på en fildelningssajt, kan ditt ordernummer tas fram med hjälp av en avkodare.
Det är därmed ditt ansvar som köpare att boken inte sprids.

I gengäld är filen inte krypterad, vilket innebär att den är mycket lättare att ladda ner och hantera, och kan läsas i långt fler programvaror och olika enheter inklusive iPhone- och Android-telefoner.

E-böcker distribueras i olika format och Bokus använder sig av EPUB och PDF. Vi säljer böckerna i det format som förlaget givit ut böckerna i.

EPUB

E-pub är numera standardformatet för e-böcker.
Det är ett så kallat flödande format, vilket gör att texten hela tiden anpassar sig till den skärmstorlek, textstorlek och typsnitt du använder.
Detta gör att böcker i EPUB är mycket väl anpassade för att läsa på mobila enheter, t ex läsplatta eller mobiltelefon.

PDF

PDF är ett standardformat för digitala dokument och ett vanligt format för e-böcker.
PDF är i grund och botten ett statiskt format. Det innebär att sidan ser likadan ut oavsett skärmstorlek, vilket kan göra den svårläst på mindre skärmar.

Om du köper en e-bok som PDF kommer den att lämpa sig främst för läsning i en dator eller i en läs-/surfplatta med stor skärm.
Eftersom textstorleken inte kan ökas i en PDF avråder vi från köp av PDF till en enhet med en mindre skärm.

Adobe-kryptering och DRM

Adobe-kryptering är ett Digital Rights Management (DRM) kopieringsskydd för digitala filer. Det innebär att du inte kan kopiera och använda filen hur som helst, utan den är knuten till dig som köpare.

För att din e-bok ska vara låst till dig personligen och inte till en specifik telefon, läsplatta eller dator krävs det att du har ett Adobe-medlemskap, ett s.k. Adobe-ID. Det är med detta ID som du sedan bekräftar att du är ägare till boken.

E-böcker utgivna av utländska förlag (även en del svenska) är Adobe-krypterade.

Skillnaden mellan PDF med vattenmärke och PDF med DRM-kryptering

Skillnaden mellan PDF med vattenmärke och PDF med DRM-kryptering är att PDF med vattenmärke kan du ladda ned till vilken enhet du vill och du har obegränsat med nedladdningar.

En PDF med DRM-kryptering måste kopplas till ett Adobe-ID.
Du har max 3 tillåtna nedladdningar på filen. Boken lämpar sig endast för datorer då boken inte kan zoomas in i enheter med små skärmar.

URLLink.acsm

E-boken som du har köpt är Adobe-krypterad (DRM-skyddad) och om du ska läsa den på en dator använder du programmet "Adobe Digital Editions".
Här kan du läsa mer om Adobe.

Du kan även använda samma program om du ska ladda ned till en telefon. "Adobe Digital Editions" finns som en kostnadsfri applikation i App Store eller i Google Play.

Observera att böckerna måste kopplas med ett Adobe-ID.
Läs mer om vad Adobe-ID är och varför man behöver det 


Tillbaka till Bokus