Bokus

Reklamera defekt bok

Uppdaterad

Har du fått en bok som är defekt så rättar vi självklart till det!

En defekt bok är en bok med ett fabrikationsfel.
Med fabrikationsfel menas t ex saknade sidor, sidor med tryckfel, eller sidor som är upp och ned.

Gör så här:

  • Ta fram ordernummer.
  • Beskriv själva defekten och bifoga en bild, eller flera, som visar bokens defekt.
  • Kontakta vår kundservice med dessa uppgifter.

Kundservice hjälper dig sedan vidare med ersättningsleverans.

Läs mer om hur du gör om du har fått en trasig eller skadad bok.


Tillbaka till Bokus