E-bok
E-böcker distribueras i olika format och Bokus använder sig av EPUB och PDF. Vi säljer böckerna i samma format som förlaget givit ut böckerna.

EPUB
E-pub är numera standardformatet för e-böcker. Det är ett så kallat flödande format, vilket gör att texten hela tiden anpassar sig till den skärmstorlek, textstorlek och typsnitt du använder. Detta gör att böcker i EPUB är mycket väl anpassade för att läsa på mobila enheter, t ex läsplatta eller mobiltelefon.

PDF
PDF är ett standardformat för digitala dokument och ett vanligt format för e-böcker. PDF är i grund och botten ett statiskt format. Det innebär att sidan ser likadan ut oavsett skärmstorlek, vilket kan göra den svårläst på mindre skärmar.
Om du köper en e-bok som PDF kommer den att lämpa sig främst för läsning i en dator eller i en läs-/surfplatta med stor skärm. Eftersom textstorleken inte kan ökas i en PDF avråder vi från köp av PDF till en enhet med en mindre skärm.

Nedladdningsbar ljudbok
En ljudbok som har överförts till elektroniskt format så att du kan lyssna på den i din dator eller via en kompatibel app. Storleken för en vanlig roman ligger kring 200 - 300 MB. Det finns stora variationer, det finns de ljudböcker i mp3-format som bara är kring 10 MB stora och de som är upp mot 500 MB stora eller mer.

Nedladdningstiden påverkas dels av hastigheten i det nät du använder och dels på hur stor boken är. Det kan ta allt mellan 5 till 45 minuter för en normalstor ljudbok.
Vi rekommenderar dig att i första hand använda WiFi för nedladdning av ljudböcker eftersom det normalt både är snabbare och mer stabil jämfört med 4G.

Vattenmärkning / vattenstämpel
Varje digital bok som köps via Bokus är unik och får en så kallad vattenstämpel med ditt ordernummer. Det är ett sätt skydda upphovsrättsligt material. Vattenmärkningen påverkar inte filformatet och försvårar inte nedladdning eller användning av filen.

Kopiering av boken får bara ske för privat bruk och du är själv ansvarig för att e-boken inte sprids vidare till annan användare.

Vattenmärket visar att e- eller ljudboken som laddats ned tillhör dig och finns där för att förhindra förbjuden kopiering och spridning av de digitala böckerna.

Skulle din e- eller ljudbok hamna på avvägar, t ex på en fildelningssajt, kan ditt ordernummer tas fram med hjälp av en avkodare. Det är därmed ditt ansvar som köpare att boken inte sprids.

I gengäld är filen inte krypterad, vilket innebär att den är mycket lättare att ladda ned och hantera, och kan läsas i långt fler programvaror och olika enheter inklusive iPhone- och Android-telefoner.

Adobe-kryptering / DRM-skydd
Adobe-kryptering är ett Digital Rights Management (DRM) kopieringsskydd för digitala filer. Det innebär att du inte kan kopiera och använda filen hur som helst, utan den är knuten till dig som köpare.

För att din e-bok ska vara låst till dig personligen och inte till en specifik telefon, läsplatta eller dator krävs det att du har ett Adobe-medlemskap, ett s.k. Adobe-ID. Det är med detta ID som du sedan bekräftar att du är ägare till boken.

E-böcker utgivna av utländska förlag (även en del svenska) är Adobe-krypterade.


Tillbaka till Bokus