En e-bok eller ljudbok vattenmärks med ditt ordernummer vid köp. Kopiering av boken får bara ske för eget bruk och du är själv ansvarig för att boken inte sprids vidare till annan användare. Skulle boken hamna på avvägar, t ex på en fildelningssajt, kan boken spåras tillbaka till ditt köp på Bokus.

Det är främst böcker utgivna av svenska förlag som vattenmärks. Internationellt utgivna e-böcker (och ett fåtal svenska) har en DRM-kryptering som kräver ett Adobe-ID för att kunna läsas.

Läs om DRM-kryptering
Läs om hur du skapar ett Adobe-ID


Tillbaka till Bokus