"Invalid Bookmark" tyder på att det inte går att öppna boken i appen.

Adobe Digital Editions
Som alternativ till Dito-applikationen kan du ladda ner och läsa en e-bok som du har köpt på Bokus via till exempel appen "Adobe Digital Editions", alternativt direkt via din iPad eller iPhone.

Gör så här:

  1. Ladda ner appen "Adobe Digital Editions" via App Store och öppna den.
  2. Surfa in på Bokus och logga in på ditt Bokus-konto, "Mina sidor".
  3. På "Mina sidor", hittar du din digitala bokhylla i menyn till vänster; "Digital bokhylla". 
  4. Sök upp boken du ska ladda ner. Klicka på länken "Ladda ned".
  5. Därefter ser det lite olika ut beroende på om boken är Adobe-krypterad eller inte.

E-boken är inte Adobe-krypterad:
Hämta filen som laddas ned.
När filen är nedladdad i din webbläsare, måste du trycka på filen för att sedan automatiskt föras vidare till iBooks.

E-boken är Adobe-krypterad:
Bokens titel visas inte utan Vill du hämta URLLink.acsm.
Välj att hämta.
När du har hämtat lägger sig filen under nedladdningar i din webbläsare.
Gå till Nedladdningar och tryck fram filen URLLink.acsm.
Du slussas nu vidare till en tom sida, men längst uppe till höger finns en box med en pil som pekar uppåt.
Tryck här för att få fram vilka applikationer du ska ladda ned boken till.
Välj "Adobe Digital Editions".

Nästa information gäller endast  om boken är Adobe-krypterad och om det är första gången nedladdning av en Adobe-krypterad bok görs till "Adobe Digital Editions" (i annat fall gå vidare till punkt 6):

- Efter det att du har hämtat boken till "Adobe Digital Editions" kommer en dialogruta med rubriken Authorize upp. Fyll i ditt Adobe-ID och lösenord. Var noga med att du endast har ett enda Adobe-ID och att just det alltid anges i de fall det efterfrågas. Bekräfta ditt Adobe-ID genom att trycka på Authorize.

Läs mer om Adobe-kryptering och Adobe ID under rubriken Viktig punkt om du köpt en Adobe-krypterad e-bok sist på sidan.


6. Boken ligger nu i biblioteket och kan börja läsas!


Viktig punkt om du köpt en Adobe-krypterad e-bok
Adobe-kryptering innebär att antalet nedladdningar av e-boken är begränsad till 3 gånger (det finns inget sätt att utöka antalet nedladdningar).

Adobe-kryptering innebär också att ett Adobe-ID kopplas till boken vid första nedladdningen. Om boken ska laddas ner en andra och tredje gång måste just det Adobe-ID som angavs vid första nedladdningen anges på nytt.

Av den anledningen är det viktigt att du endast använder ett enda Adobe-ID. Skapa inget nytt Adobe-ID om du är osäker på vilket du har - ta istället hjälp av Adobe via nedanstående länk för uppgifter om ditt Adobe-ID.

Skapa ett Adobe-ID om du inte redan har ett.Tillbaka till Bokus