Avbokning och ändring

  • Du kan avboka delar av, eller hel, beställning.
  • Du kan inte ändra antal eller lägga till titlar.
  • Avbokning kan göras fram till dess att din order börjar plockas. Om det är för sent meddelar vi dig i ditt ärende till oss. 

Läs mer om återbetalning vid avbokning.

Gör så här för att avboka en beställning. Ju mer kompletta uppgifter vi får in, desto fortare kan vi hantera ditt ärende: 

  1. Kontakta vår kundservice via kontaktformulär nedan.
  2. Ange ditt ordernummer.
  3. Ange titel på den bok eller de böcker du vill avboka.
  4. Ange artikelnummer (ISBN-nummer), 13 siffror, på den bok eller de böcker du vill avboka.


Tillbaka till Bokus

.