Att ladda ned din e-bok till Dropbox är inga problem, men det görs på två olika sätt beroende på om boken har ett DRM krypteringsskydd eller inte. Gör så här:

  1. Bok utan DRM krypteringsskydd är bara att ladda ner och föra över till Dropbox
    .

  2. Bok med DRM krypteringsskydd behöver du först ladda ned lokalt på en dator och öppna via till exempel "Adobe Digital Editions" (som ska vara auktoriserat med samma Adobe-ID som du använder på din e-boksläsare för att det ska fungera). 

  3. Beroende på var på datorn du har Adobe Digital Editions installerat lägger sig EPUB-boken under någon katalog i din PC, till exempel under C:\Users\[användarens namn]\Documents\My Digital Editions.

  4. Vill du sedan föra över boken till din e-läsare behöver den vara auktoriserad med samma Adobe-ID som du har använt för att öppna boken från början.

  5. Din enhet behöver också vara ansluten med kabel till USB-porten på datorn för att du ska kunna föra över den från datorn till enheten. Om du sedan även vill föra över EPUB-filen till Dropbox för att säkerhetskopiera den gör du det från datorn där den ligger i "My digital editions"-katalogen.


Tillbaka till Bokus