Digitala böcker

Felmeddelande: Invalid Bookmark
"Invalid Bookmark" tyder på att det inte går att öppna boken i appen. Adobe Digital Editions Som alternativ till Dito-applikationen kan du ladda ...
Fre, 20 Maj, 2022 at 4:29 E.M.
Felmeddelande: E_ACT_NOT_READY
Detta felmeddelande tyder på att du behöver omauktorisera ditt Adobe-ID i din dator. Gör så här: Starta programmet och klicka på Help i menyraden (se til...
Ons, 11 Maj, 2022 at 11:12 F.M.
Felmeddelande: E_AUTH_BAD_DEVICE_KEY_OR_PKCS12
Alternativt felmeddelande: E-ADEPT_CORE-USER-NOT-ACTIVE Dessa två felmeddelanden tyder på att ditt Adobe-ID behöver auktoriseras på nytt i Dito-applikation...
Fre, 20 Maj, 2022 at 4:31 E.M.
Felmeddelande: E_LIC_ALREADY_FULFILLED_BY_ANOTHER_USER
Detta felmeddelande tyder på att du antingen har kopplat boken med ett felaktigt Adobe-ID eller ett Gäst-ID. Alternativ 1: E-boken har laddats ner vid ett ...
Fre, 20 Maj, 2022 at 4:32 E.M.