Information in English.

Vi levererar till följande länder

Australien, Belgien, Cypern, Estland, Finland (inkl. Åland), Frankrike, Färöarna, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien (ej Kanarieöarna), Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Vid leveranser till dessa länder tar vi ut en fraktavgift baserad på svenska PostNords avgifter. Sök ungefärliga leveranstider till olika länder.

Utrikespaket som skickas med PostNord har tyvärr ingen spårbarhet i dagsläget.
Kontakta kundersvice via kontaktformulär nedan om du har problem med leveransen.


Tullavgifter för leveranser utanför EU

Tänk på att det för leveranser utanför EU kan tillkomma tullavgifter.
Det ser olika ut för olika länder, och baseras på det regelverk som mottagarlandet har.


Vi levererar inte till Danmark, Storbritannien, Norge och USA

Danmark:
Momssatsen på böcker skiljer sig stort mellan Sverige (6%) och Danmark (25%) och priset på samma bok skulle därför bli avsevärt högre i Danmark. Mot bakgrund av detta har Bokus i dagsläget gjort bedömningen att det inte skulle vara lönsamt att skicka böcker till Danmark.


Norge:
Vi har ett specifikt ekonomisk-tekniskt problem som rör just Norge och som vi jobbar på att lösa.


Storbritannien:
Storbritanniens tullbestämmelser och krav på momsdeklarationer är numera så pass svåradministrerade att vi inte längre levererar dit. Vi ser dock kontinuerligt över möjligheten att återuppta export till Storbritannien.


USA:
Vår erfarenhet av USA:s tullbestämmelser och krav på tulldeklarationer har föranlett beslutet att inte leverera dit.


Tillbaka till Bokus