På Bokus vill vi att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter.

En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Det kan t ex handla om namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning eller personnummer.

Från den 25 maj 2018 har hela EU en gemensam dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet är bland annat att ställa högre krav på hur företag och organisationer behandlar personuppgifter och digitala fotavtryck.

Du kan läsa
 mer om förordningen på Integritetskyddsmyndighetens hemsida (tidigare Datainspektionen). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Tillbaka till Bokus