Så här fungerar provlyssningen och detta händer när provlyssningstiden är över.

Bas:

I basabonnemanget kan du provlyssna fritt på alla böcker upp till de första 30 minuterna (hur lång tiden är beror på bokens hela längd). För att provlyssna väljer du först en bok och klickar sedan på knappen “Provlyssna på boken”. 
Efter det att 30 minuter har gått stannas uppspelningen av boken. Du kan då välja att antingen låsa upp boken med din befintliga bokkredit i ditt abonnemang och fortsätta lyssna, eller välja en annan bok. I ditt basabonnemang får du en bokkredit per månad.Premium:

I premiumabonnemanget har du alltid tillgång till obegränsad lyssning och läsning.


Familj:

I familjeabonnemanget har du alltid tillgång till obegränsad lyssning och läsning med upp till 3 samtidiga lyssnare.


Läs mer om de olika abonnemangen.


Tillbaka till Bokus