När du beställer böcker i vår e-handel kan du välja att handla i snabbkassan eller skapa ett användarkonto. Då du skapar ett användarkonto och vid genomförande av köp får du godkänna Bokus avtalsvillkor


De uppgifter du lämnar ifrån dig behandlas på följande sätt:

  • Själva beställningen och de uppgifter och transaktioner som inte rör personuppgifter sparas i sammanlagt 7 år, i enlighet med Bokföringslagen. Om du har ett användarkonto kan du alltså logga in och se dina beställningar i 7 år.

  • Personuppgifter kopplat till din beställning och leverans sparas i 36 månader från leveranstillfället, enligt GDPR-lagstiftningen och baserat på den tid du har på dig att reklamera en vara enligt svensk lag.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. 
Läs mer om användarkonto.

Tillbaka till Bokus