Kindle är Amazons egen läsplatta för att läsa engelska böcker. Digitala böcker du köper på Bokus stöds inte av Kindles läsplatta, då den endast läser sitt eget e-boksformat.  


Tillbaka till Bokus