Bokusstipendiet är på 50 000 kronor och delas ut till en stipendiat en gång per år, med start hösten 2022. Vår ambition är att stipendiet ska bidra till studiemotivation och inspirera till läsfrämjande insatser som stärker läsintresset, litteraturens, språket och bokens roll – oavsett format – i samhället.  

Stipendiet premierar läsfrämjande insatser och uppmärksammar studenter som på olika sätt bidrar till ett ökat läsande eller kunskapsspridning kring läsning och dess viktiga roll för både individ och samhälle.  

Läs mer om Bokusstipendiet.


Tillbaka till Bokus