E-bok


E-böcker distribueras i olika format och Bokus använder sig av EPUB och PDF. Vi säljer böckerna i samma format som förlaget har givit ut böckerna. 


EPUB är numera standardformatet för e-böcker. Det är ett så kallat flödande format, vilket gör att texten hela tiden anpassar sig till den skärmstorlek, textstorlek och typsnitt du använder. Detta gör att böcker i EPUB är mycket väl anpassade för att läsa på mobila enheter, till exempel läsplatta eller mobiltelefon.


PDF är ett standardformat för digitala dokument och ett vanligt format föär e-böcker. PDF är i grund och botten ett statiskt format. Det innebär att sidan ser likadan ut oavsett skärmstorlek, vilket kan göra den svårläst på mindre skärmar.Nedladdningsbar ljudbok


Detta är en ljudbok som har överförts till elektroniskt format så att du kan lyssna på den i din dator eller via en kompatibel app. 

Storleken för en vanlig roman ligger kring 200-300 MB. Det finn stora variationer; det finns de ljudböcker i MP3-format som bara är omkring 10 MB stora och det som är uppemot 500 MB eller mer.


Nedladdningstiden påverkas dels av hastigheten i det nät du använder och dels på hur stor boken är. Det kan ta allt mellan 5-45 minuter för en normalstor ljudbok. Vi rekommenderar att i första hand använda WiFi för nedladdning av ljudböcker eftersom det normalt både är snabbare och mer stabilt än 4G.Vattenmärkning / vattenstämpel


Varje digital bok som köps via Bokus är unik och får en så kallad vattenstämpel med ditt ordernummer. Det är ett sätt att skydda upphovsrättsligt material. Vattenmärkningen påverkar inte filformatet och försvårar inte nedladdning eller användning av filen.


Nedladdning av bokfilen får bara ske för privat bruk och du är själv ansvarig för att e-boken inte sprids vidare till annan användare. Vattenmärket visar att e- eller ljudboken som laddats ned tillhör dig och finns där för att förhindra förbjuden kopiering och spridning av de digitala böckerna.


Skulle din e- eller ljudbok hamna på avvägar, till exempel på en fildelningssajt, kan ditt ordernummer tas fram med hjälp av en avkodare. Det är därmed ditt ansvar som köpare att boken inte sprids. I gengäld är filen inte krypterad, vilket innebär att den är mycket lättare att ladda ned och hantera, och kan läsas i flera programvaror och olika enheter inklusive iPhone- och Android-telefoner.Adobe-kryptering / DRM-skydd


Adobe-kryptering är ett Digital Rights Management (DRM) kopieringsskydd för digitala filer. Det innebär att du inte kan kopiera och använda filen hur som helst, utan den är knuten till dig som köpare. 


För att din e-bok ska vara låst till dig personligen och inte till en specifik telefon, läsplatta eller dator krävs att du har ett Adobe-medlemskap, ett så kallat Adobe-ID. Det är med detta ID som du sedan bekräftar att du är ägare till boken.


E-böcker utgivna av utländska förlag (och även en del svenska) är Adobe-krypterade


Tillbaka till Bokus