Det är inte tillåtet att kopiera en digital bok för annat än eget bruk. Du får inte heller dela eller sprida boken till andra. Du är själv ansvarig att se till att detta inte sker.

Genom en digital märkning kan en bok spåras till just dig och ditt köp på Bokus.

Förlag och utgivare kan märka den digitala boken på olika sätt:


 

Vattenmärkning / vattenstämpel
Varje digital bok som köps via Bokus är unik och får en så kallad vattenstämpel med ditt ordernummer. Det är ett sätt att skydda upphovsrättsligt material. Vattenmärkningen påverkar inte filformatet och försvårar inte nedladdning eller användning av filen.

 

Nedladdning av bokfilen får bara ske för privat bruk och du är själv ansvarig för att e-boken inte sprids vidare till annan användare. Vattenmärket visar att e- eller ljudboken som laddats ned tillhör dig och finns där för att förhindra förbjuden kopiering och spridning av de digitala böckerna.
 

Skulle din e- eller ljudbok hamna på avvägar, till exempel på en fildelningssajt, kan ditt ordernummer tas fram med hjälp av en avkodare. Det är därmed ditt ansvar som köpare att boken inte sprids. I gengäld är filen inte krypterad, vilket innebär att den är mycket lättare att ladda ned och hantera, och kan läsas i flera programvaror och olika enheter inklusive iPhone- och Android-telefoner

 


 

DRM-skydd

Digital Rights Management (DRM)  är ett kopieringsskydd för digitala filer som innebär att du inte kan kopiera eller dela boken, utan den är knuten till dig som köpare. 


Begränsning av antal nedladdningar

E-böcker utgivna av utländska förlag (och även en del svenska) är DRM-skyddade.

Antal nedladdningar av en DRM-skyddad e-bok är begränsat 6 gånger. Det finns inget sätt att utöka antal nedladdningar. Nedladdningslänken är aktiv i 24 månader. Det finns idag två olika DRM-skydd; LCP- eller Adobe-kryptering:


LCP-kryptering

LCP-krypterade böcker går att läsa i vår app Bokus Reader. Du behöver inte ladda ner några ytterligare appar eller skapa några andra ID:n, utan boken är klar att konsumeras direkt efter nedladdning. 


Bokus Reader fungerar för både iOS och Android och finns att ladda ner i App Store och Google Play. 


Vill du läsa i annan app väljer du en LCP-kompatibel e-boksläsare och använder den LCP-passphrase vi skapat åt dig för att ladda ner boken. Du hittar din passphase i det bekräftelsemejl som skickades vid köp av boken och i din Digitala bokhylla under Mina sidor på Bokus. Adobe-kryptering

För att din e-bok ska vara låst till dig personligen och inte till en specifik telefon, läsplatta eller dator krävs att du har ett Adobe-medlemskap, ett så kallat Adobe-ID. Det är med detta ID som du sedan bekräftar att du är ägare till boken. När du loggar in via ditt personliga Adobe-ID kan du komma åt boken oavsett vilken enhet du använder dig av. 

 
Viktigt att tänka på!

Innan du första gången ska öppna en Adobe-krypterad bok är det viktigt att först säkerställa att din enhet har kopplats ihop med ditt Adobe-ID. 

Om du inte loggar in via ditt Adobe-ID låser sig boken till ett ”Gäst-ID” och kan inte nås på något annat sätt. Det finns inget sätt att låsa upp boken igen. 

 

Du behöver endast skapa ett Adobe- ID som du sedan använder för att öppna alla dina Adobe-krypterade böcker med och du behöver bara auktorisera/koppla din enhet till ditt Adobe -ID första gången du öppnar boken.