Tänk på att sidnumrering och sidhänvisningar mellan olika format inte alltid synkar. Om du som student t ex köper kursboken i digitalt format men har fått sidhänvisningar som gäller den tryckta utgåvan, så stämmer de förmodligen inte med e-boksformatet.Denna skillnad kan även gälla mellan olika tryckta format, exempelvis inbunden kontra pocket.

Läs gärna mer om olika format och bindningar.

Tillbaka till Bokus