Avbokning och ändring

  • Du kan avboka delar av, eller hel, beställning.
  • Du kan inte ändra antal eller lägga till titlar.

Läs mer om återbetalning vid avbokning.

Gör så här för att avboka en beställning omh du har handlat inloggad på ditt användarkonto: 

  1. Logga in på ”Mina sidor”.
  2. Gå sedan till ”Beställningar” och klicka in dig på rätt order.
  3. Klicka på ”Avbeställ” vid den titel du vill avboka.

Avbokning kan göras fram till dess att din order börjar plockas. Om det är för sent framgår det på din orderinformation:


Gör så här för att avboka en beställning om du har handlat via snabbkassan:

  1. Kontakta vår kundservice via kontaktformulär nedan.
  2. Ange ditt ordernummer.
  3. Ange titel på den bok eller de böcker du vill avboka.
  4. Ange artikelnummer (ISBN-nummer), 13 siffror, på den bok eller de böcker du vill avboka.

Ju mer kompletta uppgifter vi får in, desto fortare kan vi hantera ditt ärende.


Tillbaka till Bokus