Digitala böcker du köper på Bokus är direkt kopplade till det användarkonto du använde vid köptillfället. Du hittar alla dina e- och ljudböcker i din digitala bokhylla under "Mina sidor".


Läs mer om hur du skapar ett användarkonto på Bokus: Användarkonto



Tillbaka till Bokus