Digitala böcker du handlar hos Bokus är direkt kopplade till det användarkonto du använder vid köptillfället. Så länge böckerna finns i vårt sortiment är de tillgängliga för nedladdning via din digitala bokhylla när du loggar in på "Mina sidor".  Läs mer om tillgänglighet.


På alla e-böcker finns ett kopieringsskydd, antingen ett som kallas “Vattenmärkning” eller ett som kallas för “Adobe-kryptering” (eller Adobe-DRM).

Läs mer om vattenmärkning.Läs mer om DRM-kryptering.


Tillbaka till Bokus